Поздравителен адрес към ИА БСА за световния ден на акредитацията - 9 юни

Поздравителен адрес към ИА БСА за световния ден на акредитацията - 9 юни

/statichttps://xpress-01.eu-central-1.linodeobjects.com/sslsb_org/images/pages/big/346418480_scan0064.jpg{altText}

Изображение към новина