Предстои ново издание на БДС EN 1097-6:2022

 Предстои ново издание на  БДС EN 1097-6:2022

Предстои ново издание на БДС EN 1097-6:2022 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма" на БИС

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https: https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:111372