Промяна на статута на български стандарти от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори"!

Промяна на статута на български стандарти от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори

На основание решение на Техническия съвет на CEN от 12.12.2013 да бъдат оттеглени европейски стандарти от обхвата на дейност на CEN/TC 154, издадени през 2013 г., и същевременно да бъде възстановено действието на предходните им издания, на национално ниво БИС променя статута на следните български стандарти от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори":

  1. Отменя се без замяна БДС EN 12620:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 12620:2002+A1:2008;
  2. Отменя се без замяна БДС EN 13043:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 13043:2003;
  3. Отменя се без замяна БДС EN 13139:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 13139:2004;
  4. Отменя се без замяна БДС EN 13242:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 13242:2002+A1:2007;
  5. Отменя се без замяна БДС EN 13383-1:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 13383-1:2003;
  6. Отменя се без замяна БДС EN 13450:2013 и се възстановява действието на предходното издание БДС EN 13450:2003;
  7. Отменя се без замяна БДС EN 16236:2013.

Промяната влиза в сила от датата на публикуване на брой 02/2014 на Официалния бюлетин. Дата на публикуване-17.03.2014

Изображение към новина