Проведе се годишния семинар на ССЛСБ на 04 и 05 Декември в град Габрово!

Проведе се годишния семинар на ССЛСБ на 04 и 05 Декември в град Габрово!

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” и тази година проведе двудневен учебен семинар на 04 и 05 Декември 2014 г. в хотел „Балкан”, град Габрово.

На събитието присъстваха около 100 специалисти, представители на лаборатории за изпитване и фирми от областта на строителството от цяла България. Лектори по време на семинара бяха представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Химикотехнологичен и металургичен университет – София (ХТМУ) и Технически университет – София (ТУ).

Семинарът се проведе по предварително обявената програма в поканата. Лекциите бяха на различни теми и предоставиха на участниците в семинара полезна информация относно:

• АКТУАЛНИ ВЕРСИИ НА ПРОЦЕДУРИ BAS QR 2, BAS QR 5, BAS QR 18 И BAS QR 27 НА ИА БСА;altText Тези лекции бяха изнесени от инж. Боян Иваничков – Държавен инспектор в отдел ИО на ИА БСА. Гост на семинара беше инж. Кръстю Руйнеков – Изпълнителен Директор на ИА БСА, който даде възможност на участниците да задават всякакви въпроси свързани с процеса на акредитация.

• НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗМЕРВАНЕТО. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ОТ ОБЛАСТ СТРОИТЕЛСТВО;altText Тази лекция беше изнесена от Проф. д.т.н. Христо Радев – Преподавател в Технически университет - София (ТУ) и Председател на Съвета по акредитация на ИА БСА. Лекцията се радваше на голямо внимание не само заради важната информация, която носеше, но и заради интересният подход, който Проф. д.т.н. Христо Радев използва по време на самата презентация.

• КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕ ПРИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ И РОЛЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА;altText Тази лекция бе представена от Проф. д-р инж. Любомир Бракалов – Преподавател в Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ) и член на съвета по акредитация на ИА БСА. По време на презентацията се получи много добра дискусия с участниците и бяха зададени множество важни въпроси, които получиха адекватни и компетентни отговори.

• БЕТОН – СВОЙСТВА, СПЕЦИФИКАЦИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ – НОВИ МОМЕНТИ В БДС EN 206/NA:2014;altText Презентацията бе направена от Доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски – Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Участниците бяха запознати с процеса на изготвянето на националното приложение и новите моменти, които са засегнати в него.

В семинара взеха участие и представители на „Вини – ЕкоТех” ООД и „Бета Проинвест” ЕООД. Презентация направи г-жа Христина Кисьова която представи новостите по отношение на лабораторното оборудване предлагано от Matest.altText

Семинарът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна.

Всички участници получиха сертификати за участие в семинара.

Снимки от семинара може да разгедате в секция „Галерия” .

Презентациите на съответните лектори можете са прикачени по-долу.

Примери на проф. д.т.н. Христо Радев;

Материалите на инж. Боян Иваничков;

Материалите на проф. д-р инж. Любомир Бракалов;

Материалите на доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски;

Изображение към новинаИзображение към новинаИзображение към новина