Проведе се годишният семинар-обучение на ССЛСБ на 15 и 16 декември 2016 г. в Стара Загора!

Проведе се годишният семинар-обучение на ССЛСБ на 15 и 16 декември 2016 г. в Стара Загора!

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” и тази година проведе двудневен учебен семинар на 15 и 16 Декември 2016 г. в хотел „Сити”, град Стара Загора.

На събитието присъстваха над 90 специалисти, представители на лаборатории за изпитване и фирми от областта на строителството от цяла България. Лектори по време на семинара бяха представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Съюза на метролозите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Химикотехнологичен и метрологичен университет (ХТМУ) – град София.

Семинарът се проведе по предварително обявената програма в поканата. Лекциите бяха на различни теми и предоставиха на участниците в семинара полезна информация относно:

• „Новите акценти в BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 И BAS QR 27, версия 3, в сила от 01.03.2016 Г., BAS QR 18, версия 4, в сила от 01.05.2016 г.”; altText Тези лекции бяха изнесени от инж. Боян Иваничков – Държвен инспектор в отдел ИО на ИА БСА, водещ оценител и инж. Стефан Янев – Главен инспектор в отдел ИО на ИА БСА, водещ оценител. Представителите на ИА БСА дадоха възможност на участниците да задават всякакви въпроси свързани с изнесените лекции, както и такива, касаещи процеса на акредитация.

• „Основни причини за грешки при изпитвания и най-често използвани методи за ограничаването, корекцията и предпазването от тях."; altText Тези лекции бяха изнесени от доц. д-р инж. Любомир Бракалов – Преподавател в Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ). Лекцията се радваше на голямо внимание. Бяха дадени конкретни примери за източниците на грешки.

Последваха и останалите лекции:

• „Някои основни метрологични въпроси, свързани с изпълнение на изискванията за добрата лабораторна практика съгласно БДС EN ISO/IEC 17025“;

altText

Тази лекция бе изнесена от д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова – Председател на Сдружение „Съюз на метролозите в България”, Председател на Съвета по каредитация, Водещ оценител към ИА БСА. Аудиторията прояви голям интерес относно изнесената материя като бяха задавани множество въпроси, в резултат на което се получи много интересна дискусия.

• „Вземане на проби от добавъчни материали и бетонни смеси. Нови моменти в БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2015. Видим бетон.”

altText

Тази лекция бе представена от доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски – Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Тук също изникнаха доста въпроси, които доведоха до провеждането на обща дискусия. Г-н Ростовски засегна и бъдещото отпадане на БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2015 и предстоящите промени в БДС EN 206:2014/NA:2015.

В семинара взеха участие и представител на „Вини – ЕкоТех” ООД и „Енитест” ЕООД. Презентации направиха г-жа Христина Кисьова,/statichttps://xpress-01.eu-central-1.linodeobjects.com/sslsb_org/images/pages/big/812000511_DSC02731.JPGaltText{: .fll), който запозна присъстващите с производствената база на Utest.

Семинарът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна. altText

Всички участници получиха сертификати за участие в семинара.

Снимки от семинара можете да разгедате в секция „Галерия”.

Презентациите на съответните лектори можете да изтеглите от секция "Документи" по-долу.

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина