Проведе се годишното отчетно Общо събрание на ССЛСБ!

Проведе се годишното отчетно Общо събрание на ССЛСБ!

Уважаеми Колеги,

Съгласно чл.12, ал.1 от Устава на Съюза на строителните лабораторни специалисти в България на 25.04.2014 г. в град Габрово на ул. Брянска № 30 (сграда НТС), Конферентна зала на Габровска Тъговско-промишлена палата, партерен етаж се проведе годишно отчетно Общо събрание на сдружението.

Поради липса на кворум, съгласно чл.14 от Устава на ССЛСБ, Общото събрание се отложи с 1 час и започна в 11:30 часа. Имаше членове, които бяха упълномощени да представляват пълноправни членове на сдружението, които по една или друга причина не успяха да присъстват.

Общото събрание се проведе съгласно предварително заложения дневен ред, а именно:

  1. Откриване на ОС;
  2. Отчет за дейността на ССЛСБ за 2013 г.;
  3. Разглеждане и обсъждане на текущи проблеми;
  4. Набелязване на бъдещи задачи за 2014г.;
  5. Други;
  6. Закриване на ОС, който беше гласуван и приет с пълно мнозинство от присъстващите.

Председателят на ССЛСБ инж. Илиян Илиев изнесе отчет за дейността на сдружението през 2013 г. като бяха акцентирани изпълнените задачи, които бяха заложени на предходното годишно отчетно общо събрание 2013. Последва подробен финансов отчет за 2013 г., който също бе представен от инж. Илиев.

Присъстващите не скриха своето задоволство от добре свършената работа през изминалата 2013 отчетна година. Представените отчети бяха приети единодушно от присъстващите членове на ССЛСБ.

Последва разглеждане и обсъждане на текущи проблеми и поставяне на нови задачи за 2014 г.

С чувство на удовлетвореност и признателност членовете изразиха своите добри впечатления от професионалната работа на управленския екип на сдружението, на която се дължи бързото развитие на ССЛСБ, изпълнението на 100 % на всички поставени досега задачи и не на последно място радосния факт, който не беше особена изненада, а именно, че членовете на ССЛСБ са се увеличили с 25 % през 2013 г. в сравнение с предходната 2012 г.

Повече снимки можете да видите в галерията .

Изображение към новина