Проведе се извънредното общо събрание на ССЛСБ!

Проведе се извънредното общо събрание на ССЛСБ!

На 12.12.2013 г. в голямата конферентна зала на хотел Сити в град Стара Загора се проведе извънредното Общо събрание на ССЛСБ, на което присъстваха 22-ма члена (физически и представители на юридически лица).

Събранието започна в 19:10 часа и се проведе по предварително съобщения дневен ред, който бе гласуван и одобрен от присъстващите членове.

Основната цел на извънредното общо събрание на ССЛСБ бе представянето на резултата от процеса на акредитация на РТ провайдер ССЛСБ. В тази връзка предвид положителния резултат, а именно получаването на акредитация на РТ провайдер ССЛСБ, инж. Веселина Нинова-Папазова изнесе благодарствено слово от името на всички членове на ССЛСБ, което бе за целият екип ангажиран в процеса на акредитация.

След приключване на точките от дневния ред извънредното Общото събрание бе закрито.

Изображение към новинаИзображение към новина