Проведе се Общо събрание на ССЛСБ на 29.04.2011 г. в град Габрово!

Проведе се Общо събрание на ССЛСБ на 29.04.2011 г. в град Габрово!

На общото събрание присъстваха представители от над 15 лаборатории. Бяха изнесени отчет за дейността и финансов отчет за изминалата 2010 година. Разгледаха се някои текущи проблеми и се поставиха бъдещи цели и задачи.

Изображение към новина