Проведе се Oбщото събрание на ССЛСБ на 20 април 2012 г.!!!

Проведе се Oбщото събрание на ССЛСБ на 20 април 2012 г.!!!

На събранието присъстваха членове на Управителния съвет, Контролния съвет и редовни членове на сдружението.

Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина