Работен вариант на Техническа спецификация 2014!!! Очакваме предложения за допълнения и корекции!

Работен вариант на Техническа спецификация 2014!!! Очакваме предложения за допълнения  и корекции!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме работен вариант на проекта за "Техническа спецификация - 2014".

           Моля, ако някой  има свои предложения за промени, допълнения и корекции в текста на „Техническата спецификация-2014” на АПИ  да ни ги предостави писмено най-късно до 17:00 ч. на 14.01.2014 г., след което  ще обобщим получените мнения и предложения и ще внесем  официално становище до Пътната агенция.

От Агенция "Пътна инфраструктура " ни предоставиха работен вариант на Техническата спецификация /в .pdf формат/, която след като бъде приета от УС на Агенцията ще се нарича Техническа спецификация на АПИ-2014 г.

Моля да изпращате Вашите становища на e-mail sslsb_bg@yahoo.com.

Документи

Изображение към новина