Съвместен курс на ССЛСБ с ИА БСА на 16-17 април 2018 г. в град София. Сравнителна таблица.

Съвместен курс на ССЛСБ с ИА БСА на 16-17 април 2018 г. в град София. Сравнителна таблица.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с подхода на ИА БСА за провеждане на преход от акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 към акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, СЪЮЗА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ съвместно с ИА БСА организира курс на тема „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход“.

Курсът ще се проведе на 16 април (понеделник) и 17 април (вторник) 2018 г. в залата на Обучителия център на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, етаж 1, на адрес София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А.

Можете да видите информацията за курса от официалната страница на ИА БСА тук.

Краен срок за заявяване: 30.03.2018 г.

Сравнителна таблица между старата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005) и новата версия БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (EN ISO/IEC 17025:2017) по примера на Евролаб

Тук в секция "Галерия" можете да разгледате снимки от проведеното обучение.

Документи

Изображение към новина