Съвместен курс на ССЛСБ с ИА БСА на 16-17 април 2018 г. в град София.