Семинар на ССЛСБ на 16 и 17 декември 2021 г. в град Габрово

Семинар на ССЛСБ на 16 и 17 декември 2021 г. в град Габрово

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”

Ви кани на 16 и 17 декември 2021 г. да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе в хотел Мак в гр. Габрово.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

ТОРКРЕТ-БЕТОН - СЪСТАВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ.

Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ-ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ОДОБРЕНИ ПРЕЗ 2021Г. НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА ИМ УПОТРЕБА И ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА РРБ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

Лектор: инж. Татяна Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към
Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ

ЕТАЛОНИ ЗА МАСА. КЛАСИФИКАЦИЯ. СЪХРАНЕНИЕ. АНАЛИЗ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРИОД НА КАЛИБРИРАНЕ.

Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институт по Метрология

ВЕЗНИ. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ. КЛАСИФИКАЦИЯ. РАБОТА С ВЕЗНИ. РАЗЧИТАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КАЛИБРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРИОД НА КАЛИБРИРАНЕ.

Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институт по Метрология

КАЛИБРИРАНЕ И ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА НА ВЕЗНА. ПРОЦЕДУРА, ОБРАБОТВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ, КОМПОНЕНТИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ. СВИДЕТЕЛСТВО (СЕРТИФИКАТ) ЗА КАЛИБРИРАНЕ. ДИСКУСИЯ.

Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институт по Метрология

Семинарът е предназначен за ръководители и заместник- ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти- метролози, изпитватели, пробовземачи, служители, лица за оценяване на съответствието, отговорници на системи за управление и производствен контрол.

Семинарът ще бъде проведен в присъствена и дистанционна форма на обучение чрез видеоконферентна връзка.

След приключване на семинара всеки участник ще получи персонален сертификат за участие.

Крайната дата за регистрация е 10.12.2021 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара.

Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

Покана и програма

Заявка за участие;

Важно! В изпълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването е създадена организация за допускане на мероприятието на лица отговарящи на изискванията на МЗ.

Ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки за провеждане на събития на закрито. При влизане в залата на събитието всеки участник удостоверява заявените от него обстоятелства относно статуса си със съответния вид документ. В залата няма да бъдат допускани лица без валиден документ.

Предоставяме възможност за тестване на място преди настаняването или регистрацията в семинара. Цената на теста ще бъде поета от организаторите. За тази цел това трябва да бъде посочено в заявката за участие.