Семинар на ССЛСБ на 25 и 26 ноември 2019 г. в град Габрово (ЛЕКЦИИ)

Семинар на ССЛСБ на 25 и 26 ноември 2019 г. в град Габрово (ЛЕКЦИИ)

seminar-2019

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе на 25 и 26 ноември 2019 г. в град Габрово, хотел Мак, бул. „3-ти март“ 9, Южна промишлена зона.

Лектори на семинара ще бъдат д-р инж. Димка Иванова, д-р маг. физ. Весела Константинова, инж. Милена Трънкова, инж. Румяна Господинова и Миглена Генкова.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

„НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ - АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ В ОБЛАСТТА. ПРИМЕР ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ - ВЪЗМОЖНОСТИ, ОБЗОР НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ, ПОЛЗИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ. ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТ ILAC-G8:09/2019 „УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РЕШЕНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ“. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ СЛУЧАИ. ДИНАМИКА НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СЛЕД ТЯХОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯТА В ИЗДАНИЯТА ОТ 2019 Г. НА СТАНДАРТНИ МЕТОДИ ОТ СЕРИИТЕ БДС EN 12697 ЗА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, БДС EN 12350 ЗА БЕТОННА СМЕС, БДС EN 12390 ЗА ВТВЪРДЕН БЕТОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ БЕТОННА СМЕС СЪГЛАСНО БДС EN 12350-1:2019 И ОТ БЕТОН В КОНСТРУКЦИИ СЪГЛАСНО БДС EN 12504-1:2019. НОВИ МОМЕНТИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРИ BAS QR 18 И BAS QR 27 НА ИА БСА“

Семинарът е предназначен за ръководители и заместник ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти метролози, изпитватели, пробовземачи и др.

След приключване на семинара всеки участник ще получи персонален сертификат за участие.

Крайната дата за регистрация е 18.11.2018 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на курса. Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

  • Покана и програма;
  • Заявка за участие;

Изнесените лекции по време на семинара можете да изтеглите от тук: