Стартира Междулабораторен технически проект МС 05/2012, организиран от ССЛСБ!

Стартира Междулабораторен технически проект МС 05/2012, организиран от ССЛСБ!

Уважаеми Колеги,

Обявяваме началото на Междулабораторен технически проект МС 05/2012, който е официално одобрен от Изпълнителния директор на ИА БСА с писмо с изходящ номер 26-15/ Е,П от 04.06.2012 г.

Проектът тази година включва продуктите "Едър добавъчен материал" и "Битуми нефтени" по следните показатели:

1.Едър добавъчен материал по показатели: - Устойчивост на дробимост под статичен товар съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008; - Устойчивост на изветряване на агрегатите с магнезиев сулфат съгласно БДС EN 1367-2:2009; - Съдържание на продълговати и плоски зърна съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008;

2.Битуми нефтени по показатели: - Пенетрация съгласно БДС EN 1426:2007; - Температура на омекване по метод “пръстен и топче" съгласно БДС EN 1427:2007;

Проектът е предвиден И за лаборатории, които са с по-тясна насоченост, а именно асфалтови и бетонови лаборатории. Първият и третият показатели на първият продукт са специално за лаборатории, които имат в обхвата си добавъчни материали за бетон.

Срокът за за заявяване на участие в проекта е 09.07.2012 г. Повече информация ще получите от прикачените по-долу "Покана за участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност " (Приложение № 4.1К) и "Заявка за участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност " (Приложение № 4.2К).

На тези, които ще се включат в проекта пожелаваме успешно представяне.

Документи

Изображение към новина