Стартира Междулабораторен технически проект МС 09/2013!!!

Стартира Междулабораторен технически проект МС 09/2013!!!

Уважаеми Колеги,

Обявяваме началото на Междулабораторен технически проект МС 09/2013, който е част от финализирането на процеса на акредитация на РТ провайдер ССЛСБ.

Проектът включва следните продукти:

  1. Дребен добавачен материал 0/2 mm, изпитван по показател:

• Пясъчен еквивалент съгласно БДС EN 933-8:2012;

  1. Битум за пътни настилки тип 50/70, изпитван показател:

• Пенетрация с игла съгласно БДС EN 1426:2007;

Срокът за заявяване на участие в проекта е 10.09.2013 г. Повече информация ще получите от прикачените по-долу "Покана за участие " QF 4.4-3 и "Заявка за участие " QF 4.4-4. На тези, които ще се включат в проекта пожелаваме успешно представяне.

Документи

Изображение към новина