Учебен семинар на 09-10.12.2010 г. в град Смолян!

Учебен семинар на 09-10.12.2010 г. в град Смолян!

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ. УЧАСТИЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН, БЕТОННИ СМЕСИ И ВТВЪРДЕН БЕТОН – ПРОБОВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ.”

Лектори на семинара бяха: - инж. Кристина Цалова – Началник отдел „Оценка на съответствието” към дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ и секретар на ТК 68 „Пътно дело” при БИС; - инж. Татяна Червенкова – Главен експерт в отдел „Оценка на съответствието” към дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ; - ст. н. с. д-р инж. Иван Ростовски – Преподавател в УАСГ;

Семинарът бе предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др.

Участниците получиха сертификати за участие в семинар, издаден от ССЛСБ.

Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина