Учредително събрание!

Учредително събрание!

На събранието, което се проведе на 19.03.2010 год. в град Габрово, присъстваха специалисти от около 25 града!

Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина