Важно решение на ТКА "Лаборатории за изпитване" от 26.06.2015 г.!!!

Важно решение на ТКА

Уважаеми Колеги,

На 26.06.2015 г. работната група на ТКА "Лаборатории за изпитване" към ИА БСА взе важни решения, касаещи стандартите БДС 173:1987, БДС EN 206-1:2002/NA:2008, БДС EN 12620:2002+А1:2008/NA:2008, както и провеждането на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност по продукт "стоманени въжета".

Дискусията по съответните теми бе провокирана от писмо-предложение от името на ССЛСБ, както и от други изпратени предложения от специалисти и експерти в бранша. Основната цел бе да се улесни работата на българските лаборатории за изпитване в област строителството като се даде повече яснота около настъпилите промени и съвсем конкретна процедура за действие в така създалата се ситуация.

Благодарим на ИА БСА, БИС и МРРБ за навременната и адекватна реакция!

Можете да се запознаете с пълния текст на решението тук или в прикаченият по-долу файл.

Документи

Изображение към новина