Временно решение на казуса с отменените без замяна БДС стандарти от подобласт "Земна механика"

Временно решение на казуса с отменените без замяна БДС стандарти от подобласт

Уважаеми Колеги,

На страницата на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е публикуван документ от 10.07.2015 г., в който е даден отговор на зададен въпрос относно използване на стандарти от обхвата на акредитация, които в последствие са отменени, но не са заменени с други такива. В отговорът ясно са описани действията, които трябва и може да се предприемат в подобни ситуации. Такъв е и възникналият казус с отменените на 20.09.2017 г. без замяна БДС стандарти, касаещи изпитвания в подобласт "Земна механика".

Запознайте се със съдържанието на документа в официалната страница на ИА БСА тук.

Изображение към новина