Еднодневен курс за вътрешен одитор на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011:2018

Еднодневен курс за вътрешен одитор на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011:2018

Training 19011-2018---19-02-2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” съвместно със сдружение „Съюз на метролозите в България“ Ви канят да вземете участие в еднодневен учебен курс, който ще се проведе на 19 февруари 2019 г. в град София, ФНТС- СМБ, ул. „Г.С. Раковски № 108“, зала 3.

ТЕМА НА КУРСА:

„ПРИЛАГАНЕ НА БДС EN ISO 19011:2018 КЪМ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ ПО БДС EN ISO/IEC 17025:2018“

Лектор ще бъде д-р физ. Весела Константинова - Председател на Сдружение „Съюз на метролозите в България”

След приключване на курса и успешно издържан тест се издава персонален сертификат за вътрешен одитор.

На участниците в курса сe предоставят лекционни материали.

Курсът е предназначен за вътрешни одитори и други специалисти от лаборатории, организации, фирми.

Краен срок за регистрация за участие: 15.02.2019 г.

Повече информация можете да намерите в поканата за участие.

Тези от Вас, които желаят да вземат участие в курса, моля да попълнят заявка за участиеи да я изпратят по електронна поща на адрес office@smb-bg.org заедно с копие на документ за платена такса най-късно до 15.02.2019 г.